Úspěch JUDr. Dolejšové Kabelové ve sporu proti Profi Credit Czech, a.s.

JUDr. Kristýna Dolejšová Kabelová byla úspěšná s žalobou protispolečnosti Profi Credit Czech, a.s. Její klient si půjčil od společnosti Profi Credit Czech, a.s. 50.000,-. Kč v roce 2014. Věřitel poté zahájil exekuci a v roce 2018 po klientovi vymáhal dluh ve výši přes 988.000,- Kč. Klient - dlužník srážkami ze mzdy v rámci exekuce uhradil přes 500.000,- Kč, po doporučení zaměstnavatele se mu podařilo exekuci jako nepřípustnou zastavit, protože původní smlouva o úvěru byla neplatná pro rozpor s dobrými mravy. Profi Credit Czech, a.s. poté nabízel klientovi, že mu vrátí pouze 70.000,- Kč. JUDr. Dolejšové Kabelové se podařilo žalobou o vydání bezdůvodného obohacení podanou k civilnímu soudu vymoci klientem zaplacené plnění zpět.

Komentáře