Právní služby

Vítáme Vás na stránkách advokátů Marka Dolejše a Kristýny Dolejšové Kabelové. Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby od právního poradenství, sepisování smluv až po zastupování klientů před orgány veřejné správy a soudy. Naším cílem je vždy nalézt efektivní a finančně optimální řešení pro naše klienty. 

Poskytujeme právní služby zejména v níže uvedených právních odvětvích a oblastech. Dále připravujeme pro klienty přednášky, školení a kurzy dle potřeb a zadání klientů zejména v oblasti občanského práva, trestního, pracovního práva a obchodního práva.


Občanské právo

právní vztahy k nemovitostem
zastupování před soudy všech instancí v občanskoprávních sporech včetně exekučních řízení
závazkové vztahy – smlouvy
náhrada škody, odpovědnost za vady, reklamace, ochrana spotřebitele
rodinné právo
autorské právo

Trestní právo

obhajoba v trestním řízení
zastupování poškozeného
sepsání trestního oznámení
sepsání návrhu dohody o vině a trestu

Obchodní právo

obchodní korporace
zastupování před soudy v obchodních sporech
obchodně závazkové vztahy - smlouvy

Advokátní úschovy

sepisování smluv o advokátní úschově
ukládání peněz na speciálních bankovních účtech určených pouze pro advokátní úschovy

Právo neziskových organizací

​založení i změny spolků, ústavů a obecně prospěšných společností včetně transformací v jiné právní subjekty
přípravy smluvní dokumentace včetně grantových smluv
vnitřní předpisy


Správní právo a ústavní právo

​správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy
stavební právo
ochrana osobních údajů
ústavní stížnosti