Lidé

Ing. arch. Mgr. Marek Dolejš

advokát


Marek vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

(1997-2003), také studoval architekturu na Fakutlě architektury ČVUT v 

Praze a na L'école nationale supérieure d'architecture Paris Val de Seine

v Paříži.


Ve své praxi se zaměřuje zejména na právní služby v oblasti trestního práva

jako obhájce v trestním řízení a jako zmocněnec poškozených. Dále se zabývá

občanským právem včetně sporné agendy a správním právem se specializací

na právo stavebníkde díky unikátnímu porozumění této problematice i z 

technického hlediska se mu úspěšně podařilo zastupovat klienty v řadě řízení.


Mimo výše uvedené se Marek věnuje také přednáškové a pedagogické činnosti.

JUDr. Kristýna Dolejšová Kabelová, Ph.D.

advokátka

 

Kristýna studovala právo na Univerzitě Karlově v Praze (včetně doktorského 

studijního programu), na Turku Law School ve Finsku a na Institutu lidských práv

ve Štrasburku.


V současné době se ve své praxi zaměřuje zejména na zastupování klienty před

soudy a zároveň poskytuje komplexní právní poradenství českým i zahraničním 

společnostem včetně řady neziskových organizací. Odborné zkušenosti získala

dlouholetou prací v advokátních kancelářích a v Člověku v tísni, o.p.s., největší 

neziskové organizaci svého druhu ve střední Evropě, kde působila několik let jako

vedoucí právního oddělení. V posledních letech mimo jiné úspěšně zastupovala

tzv. dětské dlužníky v řízeních před soudy (včetně Ústavního soudu) a podílela

se na legislativních změnách v této oblasti.Vedle právního poradenství má Kristýna mnoho lektorských zkušeností, neboť 

vedla kurzy organizované Úřadem vlády i přednášela specializované kurzy na 

středních školách a univerzitách v České republice. Kristýna pravidelně vede 

tematické kurzy pro zaměstnance svých klientů v jednotlivých oblastech práva.


Kristýna poskytuje právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. David Korba

advokátní koncipient

 

David vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

(1997-2004). Ve své praxi pracoval dále pracoval jako vedoucí legislativně 

právního oddělení krajského úřadu, kde získal zkušenosti se správním právem

a samosprávnými celky (2004-2009). V letech 2009 až 2012 působil jako právník

akciové společnosti Krajských nemocnic a zabýval se převážně zdravotnickým

právem. Od roku 2012 až dosud se věnuje generální praxi v advokacii.